Om Design

Spørgsmålet er, hvad design egentligt er. Kort fortalt, så handler design om både form/formgivning, indhold, funktionalitet og det æstetiske udtryk. Design handler imidlertid ikke blot om det færdige resultat af det pågældende produkt, men indebærer også hele tankegangen bag produktionen. Design er tæt relateret til innovation og indebærer således mange elementer; alt fra ideen bag produktet til selve processen i fremstillingen heraf og det færdige resultat.

Nu har vi således givet en overordnet beskrivelse af, hvad design er, hvorfor det næste spørgsmål opstår; hvad er godt design egentlig? Det kommer selvfølgelig an på, hvem modtageren er, svaret hertil kan derfor ses som et individuelt spørgsmål, der også er forbundet med formålet bag designet. Derudover afhænger det i høj grad af den historiske og kulturelle kontekst, da konteksten dels har betydning for de teknologiske produktionsmuligheder og nutidens kulturelle tendenser.

Alligevel er der altid nogle helt grundlæggende parametre, som er altafgørende for, om der er tale om godt design. Disse indebærer, at designet skal bygge på en god ide, samtidig med at det skal være innovativt og funktionelt. Yderligere vægtes det højt, at slutproduktet skal være æstetisk flot. Desuden er holdbarhed, kvalitet og brugervenlighed tre super vigtige nøglebegreber, når vi taler om godt design. Hvor noget design skal henvende sig til en bred skare, så er andre målgrupper mere nicheprægede. Det er derfor altafgørende at have målgruppen in mente i udformningen af designet.

Der er utroligt mange fag inden for design, herunder både det industrielle design, multimediedesign, møbeldesign og mode. Designhistorien er studiet af de mange forskellige design set i historisk, kulturel og stilistisk kontekst. På flere forskellige uddannelser udbydes studiet heraf som fag – dog selvfølgelig kun på de studier, der har med designproduktion at gøre.